Remi Balduyck

Ik heb Remi (27 november 1914 – 7 oktober 1993) gekend als vinkenier van het eerste uur in de Potteriestraat.  En de Reynaerts moeten bevriend geweest zijn met zijn moeder Sylvie (?).

Ik had er veel jaren later mee te maken.  Eerst toen hij zijn 50 jaar huwelijk vierde in de Stegelstraat, weinig meegevierd door de buurt.

Wat later toen hij een proces inspande tegen Jacqueline Brabant, zijn huurder, omwille van de grondlasten.  Ik heb toen Jakelientje naar het Vredegerecht te Torhout gevoerd.  Voor éénmaal was ik aanwezig op een geding.  De vrederechter was eerst bezig met een erfeniszaak in de grote zaal.  Voor Jakelientje en Remi ging hij naar zijn bureel en zei dat ik moest meegaan.

Het liep af … in het voordeel van de eigenaar.  Alhoewel Jakelientje het recht aan haar kant had, raadde hij haar aan toch te betalen om verdere ruzie te vermijden.

Ze woonden vlak naast elkaar.

Geef een reactie