Het parochiaal kinderkoor startte omstreeks 1977 onder leiding van Karel Vangheluwe.  Er werd gezongen vanop het doksaal, onder begeleiding van Frans Vankeersbilck.  Het groeide langzaam uit tot een volwaardig jeugdkoor.  Jaarlijks werd er een kerstfeestje georganiseerd in de Potteriezaal.

Vanaf 10 april 1988 kwam er een herstart onder impuls van E.H. Wilfried Jonckheere.  Het kreeg de naam “TALITA” en zong dan vooraan de kerk, in een dwarsbeuk.  Hij werd weldra bijgestaan door onderwijzer Johnny Ramon.

Het koor treedt, buiten de grote vakantie, elke week op in de hoogmis.  Een paar oud-leden (Kaat Ghyselen en Ann Vandecasteele) begeleiden de repetities.

Het koor floreert zolang priester Jonckheere actief is op de parochie.  Na zijn overplaatsing naar Wevelgem wordt het koor gesplitst in 2 schoolkoren, maar het koor van de gemeenteschool komt niet van de grond.  Het koor van de meisjesschool daarentegen zingt regelmatig tijdens de “gezinsmis” met een dertigtal zangertjes, onder de naam “TOV-koor”.

Geef een reactie