2011

De laatste zusters van de H. Vincentius verlaten het klooster van Lichtervelde en verhuizen naar Roeselare.  Het koor zingt op 30 januari de afscheidsmis.

Op 5 juni verzorgt Margali opnieuw het koorgedeelte van het concert, georganiseerd door de orgelkring.

KVLV bestaat 90 jaar en vraagt het koor op haar jubileumviering van zaterdag 29 oktober.

Op 2 november zingt het koor opnieuw in West-Rozebeke.

2012

De 3 bestuursleden van het koor beslissen om na 20 jaar een stapje achteruit te zetten en vragen de koorleden om zich kandidaat te stellen voor een nieuw bestuur. 

Pastoor Etienne Vandaele gaat op rust.  Margali en het Sint-Henricus koor zingen samen de afscheidsviering op 28 januari.

Op 26 februari wordt voor een bomvolle kerk priester Marc Van Tyghem aangesteld tot pastoor van de federatie Lichtervelde.  Na het geslaagde experiment van 28 januari zingen nu zelfs 3 koren: ook het seniorenkoor Lisenko is present.  De massa zangers kan enkel een geschikte plaats krijgen in de koor van de kerk.  Het zal in de komende jaren een discussiepunt blijven waar het koor best opgesteld wordt: achter het altaar, opzij van het altaar of in het koor van de kerk.  Elk nadeel heb zijn voordeel.

OP 12 maart komt een nieuwe bestuur voor de eerste keer samen.  Rosane Baert is de nieuwe voorzitter, gesteund door Lena D’Heedene (secretaris en penningmeester), Walter Huys en Rudi Wybo (onderhoud zangmappen).  Ook dirigent Koen en begeleider Pol maken deel uit van het bestuur.

Bij de overdracht komen alle taken van het bestuur aan bod: contacten met de geestelijke en wereldlijke overheid, financiën, regeling rond begrafenissen, repetities, zangmappen, traktaten, opvolgen van het wel en wee van de koorleden.

Op 23 juni organiseert de parochie voor de derde keer een vrijwilligersfeest.  Het koor zingt de mis, die gevolgd wordt door een feestelijke broodmaaltijd met muzikale omlijsting.

Voortaan doet het koor een terrasje na de Margarethaviering.

Op 8 september zingt het koor ter gelegenheid van de aanstelling van Marc Lips tot lid van de stuurgroep van de federatie Lichtervelde.

Nieuw is dat sinds september ook pastoor Marc Van Tyghem de bestuursvergaderingen zal meevolgen.  In het verleden werd het repertoire van een misviering uiteraard steeds in overleg met de parochiepriesters bepaald, maar priester Marc hecht veel belang aan een verzorgde en zinvolle muzikale omlijsting.

Op vrijdag 2 november zorgt gospellegende Lea Gilmore en een speciaal gelegenheidskoor voor een uniek concert in de parochiekerk.  Het gelegenheidskoor is samengesteld uit zangers van het Sint-Pieterskoor van Esen, het Sint-Hadrianuskoor van Handzame (met dirigent Stefaan Geeraert), het parochiaal zangkoor van Zwevezele, Margali (met dirigent Koen Neyrinck), Lisenko en een aantal studenten van het Sint-Aloysiuscollge van Menen.  De opbrengst gaat naar de Damiaanactie.

Het uniform is door de jaren heen een terugkerend discussiepunt.  Het gospelconcert is een goede gelegenheid voor vernieuwing: voortaan treedt het koor op in zwart-wit, met een rode persoonlijke toets (behalve op begrafenissen).

2013

Op het koorfeest van 10 februari wordt het uittredend bestuur in de bloemetjes gezet.  Het nieuwe bestuur slaagt erin om enkele nieuwe zangers aan te trekken, mede door de weerklank van het gospelconcert.

Op 29 juni viert de parochie de twintigste wijdingsverjaardag van priester Marc en 15 jaar parochieassistenschap van Els Goudenhooft.  Na de mis is er op het plein voor de kerk een receptie bij schitterend weer.

Het koor verneemt het overlijden van Caroline Vandendriessche.  Ze was slechts kortstondig lid en sterft vrij jong na een eerder woelig leven.

Op maandag 21 oktober overlijdt koorlid Jozef Feryn onverwacht.  Hij is ook lid van Lisenko, zodat beide koren samen de begrafenis opluisteren.

Op 16 november is het koor opnieuw te gast in Wildenburg voor de ziekenzalving.

2014

Na alle vieringen van het weekend 4-5 januari kunnen de kerkgangers van de federatie Lichtervelde genieten van een glaasje en van lekkere zelf-gebakken koekjes.  De viering van 4 januari in Sint-Jacobus huldigt speciaal koorlid Martine Derynck, die 25 jaar decanaal secretaresse is.

Het koorfeest op 23 februari start voor het eerst met een receptie in de weekdagkapel.  Daarna gaat het feest, zoals gebruikelijk, verder in het Dambert.

De gemeente opent het Ontmoetingscentrum (OC) “De Schouw” in januari.  Lisenko en Margali slaan de handen in elkaar om samen een concert te organiseren in het nieuwe OC.  Aanvankelijk was de datum geprikt op 30 april, maar dat bleek te kortbij zodat uiteindelijk gekozen werd voor 30 mei 2015.

Op 15 juni herdenkt het gemeentebestuur de terechtstelling van 13 Lichterveldse politieke gevangenen, 70 jaar geleden.

Op 30 augustus is er de dankviering van parochieassistente Els Goudenhooft, die overstapt naar het onderwijs.

2015

Het hoogtepunt van het jaar is uiteraard het concert in een bomvol OC op 30 mei, samen met Lisenko. Beide koren zingen apart en samen en er zijn muzikale intermezzo’s door de familie Coppens en Fiems.  Videoprojectie schept een passend kader voor de nummers.

Het concert vergde een hele inspanning van alle koorleden, omdat tussendoor ook nog de kerkelijke hoogdagen moesten verzorgd worden.  Na de repetitie van 12 juni trekken alle koorleden naar de tuin van Water en Lena voor een traktaatje als dank voor de bijzondere inzet.

Het koor wordt regelmatig gevraagd voor begrafenissen.  Alhoewel de families vaak dankbaar reageren, blijft dit een aandachtspunt voor het bestuur: er zijn geen specifieke repetities en een aantal leden (waaronder de vaste dirigent en begeleider) kunnen zich niet vrijmaken.

De parochies Sint-Jacobus Lichtervelde en Sint-Henricus Torhout vormen voortaan de Pastorale Eenheid “Sint-Margaretha”.  Ze wordt formeel opgericht tijdens de aanstellingsviering op 29 november.  De koren van beide parochies treden gezamenlijk op, onder leiding van Herman Cloet.

Het koor op kerstmis 2015. Op de eerste rij van links naar rechts: Martine Derynck, Nicole Lagae, Denise Vandaele, Jeanette Debruyne, Margriet Huyghe, Gaby Neyrinck, Martina Lambrecht en Nicole Vancoillie. Op de tweede rij: Lieva Werbrouck, Marie-Rose Ketels, Paula Vanneste, Cecile Moenaert, Francine Vanmaele, Christianne Passchyn, Rosane Baert, Ria Vermeersch, Lena D’Heedene en Kathleen Vanwalleghem. Op de derde rij: priester Marc Vantyghem, Johan Dehullu, Rudi Wybo, Gabriël Vanbelle, Camiel Claeys, Luc Raes, Michel Vervaele, Walter Huys, Karel Vangheluwe, Hendrik Mortier, Pol Vangheluwe en Koen Neyrinck.