Heel graag willen wij deze volkse uitgave over de Lichterveldse Mariakapellen inleiden.  Wij doen dat met des te meer sympathie, daar wijzelf het genoegen hadden om in de voorbije jaren nauw samen te werken met de auteur van dit boekje, bij de actie tot herstel van de talrijke Mariakapellen die Lichtervelde rijk is

In de jaren 1974-1975 werd opnieuw onze aandacht en waardering gevraagd voor wat de Franse theoloog R. Pannet noemde “Le catholicisme populaire” of het “volkskatholicisme”.  Het geloof van de volksmens is niet zozeer gebaseerd op theologische begrippen of theorieën, maar het geloof van het volk wil aangesproken en begrepen worden door het GEVOEL, want de volksmens gelooft met het HART.  Het volkse geloof wordt aangesproken langs alle vijf de zintuigen om.  Nu kan men uren discussiëren over het voor en tegen van dat “volkskatholicisme” en sommigen zullen er misschien misprijzend de schouders voor ophalen.  Maar is het niet veel beter voort te bouwen op het goede en waardevolle dat in dat eenvoudig volksgeloof en volksvertrouwen steekt.  Is het niet beter het goede verder aan te wakkeren en het waardevolle verder op te tillen? Laten wij niet te vlug de smeulende kaarswiek doven, maar eerder aanwakkeren totdat er weer een lichtende vlam uit opflakkert.

Zo dacht men ook hier in Lichtervelde.  Nadat in de jaren 1974-75 een grote inspanning werd gedaan om de volkse verering van de H. -Margaretha op te tillen en te vernieuwen, kwam men ook op het idee iets te doen voor het herstel van de vele Mariakapellen en kapelletjes, hier overal te lande verspreid.  In het kader van meimaand en de oktobermaand waarin de Mariaverering op de voorgrond staat, werd vanaf mei 1975 een actie op touw gezet.  Onder impuls van de parochiepriesters werd nieuwe aandacht en zorg gevraagd voor die vele helaas vervallen en verwaarloosde oude Mariakapellen die zovele getuigenissen zijn van de Mariadevotie van onze voorouders.  Meester Karel Vangheluwe, de auteur van deze brochure, nam gaarne en met toewijding de taak op zich om deze actie te leiden en te coördineren.  Eerst werd een inventaris opgemaakt van wat er allemaal aan Mariakapellen te vinden was en in welke staat zij zich bevonden.  Daaruit bleek dat de parochie er 23 telde + nog een oud, mooi veldkruis

Vele ervan waren jammerlijk verwaarloosd.  In de loop van de meimaand en de oktobermaand 1975-76 werden dan met de hulp van zeer vele vaardige en bereidwillige handen, deze oude monumenten van Mariale volksdevotie heropgeknapt en in ere hersteld.  In de loop van een paar jaar waren de nodigste herstellingen gedaan en was de aandacht en de zorg voor onze mooie, oude Mariakapellen weer gewekt hij de gelovige bevolking.  Op een paar plaatsen hervatte men ook het gezamenlijk Mariagebed bij de wijkkapel tijdens de meimaand.  Blijkbaar had de oproep van de parochiepriesters en van het werkcomité diep ingeslagen: “wat onze gelovige voorouders hebben opgebouwd, Maria ter ere, mogen wij niet laten verloren gaan”.

In mei 1976 werd onder meer ook een zoekwedstrijd uitgeschreven voor kinderen over de gevelkapelletjes-met-Mariabeeld in de Lichterveldse huizen en hoven.  Twee vragen werden gesteld: “Hoeveel gevelkapelletjes zijn er te vinden in uw straat? En hoeveel dergelijke kapelletjes zijn er in heel Lichtervelde te vinden?” Het resultaat was verrassend: niet minder dan 220 zulke gevelkapelletjes werden geteld En niet alleen geteld, maar dat was ook de aanleiding en de gelegenheid om ze weer op te frissen en te herstellen waar dat nodig bleek Intussen staan wij weer een paar jaar verder en zijn er nog een paar nieuwe, moderne wijkkapelletjes bijgekomen en ingewijd.  Zo werd ondermeer op de nieuwe Cardijn – Denijswijk aan de Drieweg, door het wakkere wijkcomité een modern wijkkapelletje ontworpen.  Dank zij de medewerking en de steun van de gemeente werd het kapelletje ook opgetrokken door de gemeentewerklieden.  Bij de inhuldiging van deze nieuwe wijk op zondag 21 mei 1978.  heeft Pastoor – Deken W. Leroy deze stijlvolle nieuwe wijkkapel plechtig ingewijd.

Met de uitgave van deze geïllustreerde brochure over de Lichterveldse Mariakapellen, die naar aanleiding van het “jaar van het dorp” door Meester Karel Vangheluwe werd samengesteld, een initiatief dat financieel gesteund werd door ons gemeentebestuur hopen en wensen wij dat de actie van de voorbije jaren, ook in de toekomst blijvende steun en aandacht zal krijgen Deze mooie uitgave is meteen als het ware een bekroning van een gelovige actie, tot aanwakkering en vernieuwing van de eeuwenoude en blijvende Mariaverering bij onze goede Christelijke Vlaamse “mensen van te lande”.  Wij wensen dan ook aan deze uitgave een ruime verspreiding toe en de warme en sympathieke belangstelling van zeer velen.

Flor  Claerhout
Medepastoor
Lichtervelde, Pasen 1979