2006

De orgelkring Midden-West-Vlaanderen organiseert op 11 juni een orgelconcert in de kerk en nodigt het koor uit om het eerste deel van het concert op te luisteren.  De receptie achteraf wordt bekostigd door het gemeentebestuur, als gelegenheidssubsidie voor het 25-jarig bestaan van het koor.

Het koor verliest een paar leden: op 17 april overlijdt Maria Vanden Auweele en op 4 september Egide Vyvey.  Alhoewel er mondjesmaat nieuwe zangers kunnen aangetrokken worden, stijgt de gemiddelde leeftijd van het koor geleidelijk.

De kerkfabriek betaalt jaarlijks auteursrechten aan SABAM (auteursrechten), de parochie betaalt Reprobel (copies van partituren) en het bisdom de Billijke Vergoeding (gebruik van opgenomen werk).  Maar nu komt ook SEMU (muziekuitgeverijen) met een aanslag.  Na advies vanuit het bisdom besluit het koor om te betalen.

2007

Het koor zingt op 15 september tijdens de startviering voor de parochiale verenigingen.

2008

Koorlid Irma Vanhaverbeke overlijdt op 12 februari.

Wegens bijkomende uitgaven en het wegvallen van de inkomsten van de jaarlijkse kaarting, moet het koor de uitgaven beperken.  Er zal voortaan geen traktaat meer zijn na een feestdagmis.

2009

Het koor zingt op de begrafenis van zuster Felicitas op 25 april.  Ze was jarenlang directrice van meisjesschool en leidde de vrije Margarethabibliotheek.

Op 21 juni verzorgt het koor opnieuw het nevenprogramma van het orgelconcert in de parochiekerk.  Een aantal zangers van Vox Musica, waar Koen ook dirigeert, komen het koor versterken.

Koster Frans stopt alle activiteiten vanaf 1 september, wegens ziekte.  Pol Vangheluwe volgt hem op als koorbegeleider voor de vaste uitvoeringen door het jaar. Voortaan wordt het koor begeleid op piano.

Op 24 september overlijdt Frans Vankeersbilck, stichter en bezieler van het koor.  Hij was afkomstig van Meulebeke, en vestigde zich te Lichtervelde toen hij benoemd werd als organist van de parochie Sint-Jacobus op 1 september 1976.  Samen met kerkbaljuw Juliën Debruyne stond hij in voor de goede gang van zaken in de kerk.  Na zijn pensionering in 2005 bleef hij het orgel bespelen tot in 2009 (in afwachting van een opvolger).  Daarnaast was hij ook zaakvoerder van het lokale Spaarkrediet kantoor (later geëvolueerd naar Centea).  Hij was graag onder de mensen en altijd voor een grap te vinden.  Het succes van de jaarlijkse handdoekenkaarting mag op zijn conto geschreven worden.

De parochie heeft nog steeds geen nieuwe organist. Het koorbestuur gaat voorlopig verder met 3 personen (Jeannette, Rosane en Camiel), maar bezint zich over de toekomst van het koor.

Het koor zingt op 21 november in de kerk van Wildenburg, ter gelegenheid van de ziekenzalving aldaar.

2010

Er is een nieuwe organist aangesteld op de parochie: Norbert Grootaerd zal voortaan het koor begeleiden op begrafenissen.

Op 2 november zingt het koor in West-Rozebeke.