1991

In het weekend van 25 – 27 januari worden de “parochiale kijkdagen” georganiseerd.  Het Margalikoor heeft er ook een mooie stand (naast 3 andere koren: Talita, Akwarel en het Seniorenkoor).  Op 3 februari is er dan een “parochieshow”, waar verscheidene verenigingen een stukje opvoeren.  Een aantal zangers van Margali brengen er het lied “O Gij mijn schone hope”.

Het koor bewaart goede herinneringen aan de uitvoering in een bomvolle O.L.V-kerk te Brugge op 26 mei, ter gelegenheid van 100 jaar Rerum Novarum (met o.a. medepastoor E.H Jonckheere aan het altaar).  ’s Middags wordt er gegeten in de abdij van Zevenkerken.  De wandeling ’s namiddags in het Zwin was een meevaller, omwille van de langdurige droogte.

Op 15 december werkt het koor mee aan een kerstconcert met de Russische zanger Yvan Rebroff.  Na afloop is er een receptie in de De Zwaan.

1992

OP 5 juli organiseert het koor een uitstap naar Doornik.  Er is dit keer geen misviering aan verbonden.

Op zondag 9 augustus komt de BRT de mis capteren.  Het koor is present met 31 zangers.

Op 20 september zingt het koor de dankmis van E.H. Johan Scheire.  Voorafgaand aan zijn priesterwijding te Kortrijk (Sint Jan) op 20 juni, deed hij een jaar stage op de parochie van Lichtervelde, waar hij graag gezien was.  Hij is nu benoemd te Deerlijk.

Op 16 oktober is er een feestje in Ten Boomgaarde, waar de video van de TV-mis wordt vertoond.

De eerste tien jaar werd het koor de facto geleid door de oprichters, samen met de dirigent.  In het najaar wordt er een heus bestuur gevormd, met een vertegenwoordiger uit iedere stem.  Jacintha Depuydt (alten) wordt de voorzitter.  Camiel Claeys (tenoren) is ondervoorzitter.  Jeannette Debruyne (sopranen) staat in voor de organisatie van uitstappen, feesten en optredens.  Paul Verbanck (bassen) tenslotte is secretaris (schrijfwerk, lay-out en kopieerwerk).  Frans Vankeersbilck is naast begeleider ook schatbewaarder en organisatiemedewerker.  Dirigent Eddy Vandenbroucke staat in voor de partituren en ledenbeheer. Het bestuur vergadert vier maal per jaar.

Karel Vangheluwe is nu erevoorzitter.  Toen Eddy het dirigeerstokje overnam, bleef hij dirigeren als Eddy belet was, maar daar komt nu ook een einde aan.  Het is niet makkelijk om een andere vervanger te vinden.

Na een decennium van gestage groei breekt nu een periode van stabilisatie aan.  Jongere zangers huwen of verhuizen en het bestuur buigt zich over de vraag hoe het zangersbestand op peil kan worden gehouden.

Financieel boert het koor niet slecht, vooral door de jaarlijkse handdoekenkaartavond die een groot succes is.  Camiel Claeys levert telkens zo’n 300 handdoeken.

Lichtervelde organiseert om de 2 jaar een folklorefeest.  Er wordt telkens een gregoriaans gezongen mist gevierd, gezongen door het koor.

Op zondag 13 december neemt het koor deel aan het kerstconcert van het plaatselijk koor van Meulebeke-Marialoop.

1993

Het koorfeestje vindt plaats op 22 januari.  Het nieuwe bestuur huldigt de pioniers Karel en Frans, alsook dirigent Eddy.

Binnen het bestuur ontstaan spanningen, onder andere over een vergoeding voor de dirigent en de rol van de bestuursleden.  Na een aantal crisisvergaderingen en informele contacten, worden de plooien in het najaar glad gestreken met Jeannette Debruyne als nieuwe voorzitter.

De daguitstap is gepland op 6 juni en gaat richting Wielsbeke, waar voormalig medepastoor E.H. André Windels nu pastoor is.  In de namiddag wordt de stad Geeraardsbergen bezocht.

Op 10 juli luistert het koor de jubileummis op voor het 25-jarig priesterschap van Lichterveldenaar Lode Fonteyne, die pastoor is in Drosendorf, Oostenrijk.

Op 15 augustus vindt het West-Vlaams missiefeest plaats in Lichtervelde.  130 zendelingen ontvangen  het missiekruis uit de hand van Mgr. Vangheluwe.  Het koor zingt.

1994

Rosane Vandermarliere, die al een tijdje instaat voor de partituren (samen met Marie Baert en Irma Vanhaverbeke), neemt de open plaats binnen het bestuur in. Rosane Baert zal voortaan de repetities leiden als de dirigent belet is.  Gabriel Vanbelle en Egide Vivey bedelen en verzamelen de kaften tijdens de repetites en optredens.

 Op palmzondag 27 maart is er de reunie van de 60-jarigen.  Het koor verzorgt de feestmis.

De kooruitstap gaat dit jaar op 5 juni naar Koksijde, waar een mis wordt verzorgd in de Ter Duinenkerk.  ’s Namiddags is er een rondrit door Noord-Frankrijk, met o.a. bezoek aan de kanaaltunnel.

Op vrijdag 29 juli wordt de huwelijksmis verzorgd van koorlid Magda Fiems, die huwt met Johan Vannevel.

Op zondag 14 augustus zingt het koor (vanop het doksaal) de afscheidsmis van E.H. Wilfried Jonckheere, die benoemd is als pastoor in Wevelgem. Hij was de bezieler van het jeugdkoor.

Op kerstavond zingt het MARGALI-koor samen met het TOV-koor.

1995

Op 15 januari sterft koorlid Agnes Coppenolle na een ziekte van 4 jaar.  Het koor verzorgt uiteraard de uitvaartmis.

Met Pasen wordt het koor ondersteund door 4 kopers.

Op 7 oktober organiseert het Tordalekoor een “Sing-in” ten voordele van de werkgroep “Tsjechië”.  Het MARGALI-koor en het Davidsfonds verlenen hun medewerking.

Op zondag 3 september is Julien Debruyne 50 jaar “kerkbaljuw”.  Het koor verzorgt de jubileummis.  De jubilaris wordt per huifkar naar Lichtenhove gebracht, waar de receptie plaats vindt en die gevolgd door een koud buffet voor 305 personen.

Op 11 november verzorgt het koor de huwelijksviering van koorlid Martine Fiems met Koen Wierinck.

Het koor viert haar 15-jarig bestaan op zondag 3 december met een concert in Lichtenhove. Het thema is “de vier seizoenen”. Het kinderkoor Talita en het Sint-Leo koor van Marialoop verzorgen ook een deel van het programma.

Het koor tijdens de generale repetitie voor het jubileumconcert.