1969

Het eerste optreden van het koor moet plaats gevonden hebben met Kerstmis, al moest de naam “Lentestemmen” toen nog bedacht worden.  Het koor zingt 3 keer: om 17 uur op kerstavond, dan de middernachtsmis en tenslotte om 9 uur op Kerstdag.  Daarna is er een receptie met wijn en koekjes in de Potteriezaal.  Dirigent is Servaas Verhelst, student koordirectie aan het Brussels muziekconservatorium, en Herman Decloet, die geneeskunde studeert, bespeelt de piano (tijdens repetities) en het orgel (bij uitvoeringen).  De repetities hebben achtereenvolgens plaats in de jongensschool, de kerk en de Potteriezaal.

1970

Met Pasen zingt het koor o.a. “Ave verum” (Mozart) en “Hallelujah” uit de “Messiah” van Händel.

 Op 17 juli zingt het koor een huwelijksmis in de namiddag en treedt ’s avonds op tijdens de viering van de Vlaamse feestdag.

Op 18 juli treedt het koor van Harelbeke op, achteraf is er een receptie in de Margarethazaal.

Servaas Verhelst start in het najaar ook een jongenskoor op.

Het koor zingt voor het eerst het vierde deel uit “Ein deutsches Requiem” van Brahms in de 9-uurmis van 22 november. Dit als voorbereiding van het eindejaarsconcert.

Op 29 december was de grote uitvoering van het koor met o.a. deel IV: “Wie lieblich sind deine Wohnungen” en deel V: “Ihr habt nun Traurigkeit” uit “Eines Deutsches Requiem” van Brahms.

Een repetitiefoto van het concert. Eerste rij van links naar rechts: (Gerd Lombaerts – soliste), Marthe Claeys (?), ?, ?, Annemie Vanzieleghem (?), ?, (…) Fiems, Hilde Vanzieleghem, Roos Devos, Maria Devos, ?, (………) Kleppe, ?, ?. Tweede rij: Maria Baert, Kahleen Bogaert, ?, Kathleen Decloedt, Leen Declerck, Bernadette Vansteelandt, Regine Goddyn, Goedele Feryn, Lucrese Vierstraete, ?, Kathleen Vanwalleghem, Greet (…). Derde rij: Paul (…), Christiaan Verhelst, ?, Karel Depoorter, Rudi Wybo, Dirk Verhelst, Ronny Pollet, Karel Vangheluwe, ?, Daniel Desloovere, Norbert Andries. Vierde rij: Brand Perneel, Johnny Dewaele, ?, Stefaan Verhelst, ?, ?, Pol Vangheluwe, André Pollet, ?, Jozef Feryn, Marcel Fonteyne.

1971

Februari: Medepastoor en proost Flor Claerhout heeft kennissen in de buurt van Keulen en stelt een koorreis voor.  Het koor kan logeren bij inwoners en er zal een concert georganiseerd worden. Er wordt tevens gedacht aan een optreden in Harelbeke.

Op dinsdag 13 april vertrekt de bus naar Keulen om 6 uur.  De chauffeur is oud-wielrenner Albert Decin. E.H. Claerhout geeft in laatste instantie verstek wegens ziekte.  Aankomst rond 12:30 in Köln-Högenhaus.  Ontvangst bij de verschillende inwoners.  Om 14 uur rondrit in Keulen-stad, met o.a. een bezoek aan de Dom-toren.  Daarna wordt er geproefd van “Keulsch” bier.  Om 20 uur is er verbroedering met de plaatselijke koren, met muziek en dans (tot ongeveer middernacht).

Op woensdag is er repetitie van 10 tot 12 uur in de parochiekerk.  Om 12 uur vertrekt de bus naar het Zevengebergte, met noenmaal langs de autosnelweg en beklimming van de Drachenfels.  Het is voortdurend prachtig weer.  Om 20 uur start het concert in het parochiekerkje.  Het koor heeft 2 extra blazers mee als ondersteuning voor het “Hallelujah” van Händel.

Donderdagmorgen is er een wandeling naar een dierenpark.  Er zijn o.a. wilde zwijnen met jongskens te zien.  Van 10 tot 12 is er opnieuw repetitie en om 2 uur gaat het koor naar een ouderlingentehuis, waar een concert wordt gegeven met Vlaamse liederen.  Na het concert wordt een vieruurtje aangeboden, waarna de groep om 17:30 huiswaarts keert.  Aankomst na middernacht.

Een verloren gewaande valies, wordt een paar dagen later terug gevonden in de bergruimte van de autobus.

De paasvakantie wordt afgesloten met een huwelijksmis op zaterdag en een parochiemis in Zwevezele, telkens gevolgd door een receptie.

Op 22 mei treedt het koor op in Harelbeke.

Op 3 juli kunnen de koorleden in Lichtenhove de reportage bekijken van de koorreis, die Brand Perneel gefilmd heeft.

Op 10 juli is er een zangavond ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.

In augustus plant het koor een Kerstconcert, waarvoor een toelage wordt aangevraagd.

In september zingt het koor in Koolskamp en in Beveren.  Er zijn plannen voor een nieuwe buitenlandse reis, mogelijks naar Wenen.

Op 27 december organiseert het koor een Kerstconcert, samen met het Westvlaams jeugdorkest.  Er zijn 300 toehoorders.  Daarna volgen nog de middernachtsmis en de 9-uur mis op Kerstdag en het koorfeest op 29 januari in Lichtenhove.

Op 8-9 januari zingt het koor enkele missen in Waregem-Biest.

1972

Het bestuur van het koor ziet er als volgt uit: dirigent Servaas Verhelst, begeleider Herman Cloet, proost E.H. Flor Claerhout, voorzitter Karel Vangheluwe en leden Mara Baert, Jozef Feryn, Brand Perneel, Marcel Fonteyne (secretaris/penningmeester) Regina Goddyn en Johnny Dewaele.  Er zijn ondertussen een vijftigtal leden.

Binnen het koorbestuur wordt er gediscussieerd over een mogelijke paasopvoering (met stukken uit de Mattheuspassie) en het gebrek aan mannelijke zangers.  Wegens het grote succes van de reis naar Keulen, wordt er gezocht naar een nieuw reisdoel.

Het koor zingt op Witte Donderdag en op Pasen.

Uiteindelijk gaat de koorreis op 5-6-7 april naar Luxemburg.  Er wordt overnacht in een jeugdherberg.  Er zijn dagelijks uitstappen gepland met de bus of te voet.  Op de eerste dag wordt de omgeving van Echternach verkend.  De volgende gaat het koor naar Gemünd, in West-Duitsland, waar een concert wordt gegeven, helaas slechts voor een dertigtal toehoorders.  De derde dag wordt op de terugweg nog een bezoek gebracht aan de stad Trier.

Het koor zingt in juli enkele trouwmissen.  Op Margarethazondag wordt de mis van Jules Missinne uitgevoerd.

In augustus zingt het koor op de huwelijksmis van koorlid Band Perneel in Ronse.  Een aantal zangers gaat recht van het Chirokamp in Vloesberg naar Ronse.  Achteraf is er feest in zaal De Klijpe.

Het koor neemt voor het eerst deel aan het provinciaal tornooi in de stadsschouwburg van Kortrijk op 3 december.  Het behaalt een eerste prijs in tweede afdeling.  Bij de voorbereiding werden twee “hulp” dirigenten ingeschakeld: Roos Devos voor de Alten en Johnny Dewaele voor de Tenoren.

Met kerstmis zingt het koor de middernachtsmis en de 9-uur mis.  Er zijn echter wrijvingen met de koster-organist van de parochie.  Op 27 december wordt een koorfeest georganiseerd met receptie, maaltijd en dans.  Op 3 januari is er tevens een feest voor het knapenkoor.

1973

Het koor zingt in Waregem – De Biest in het weekend van 17-18 maart.

Op Palmzondag 15 april organiseert Lentestemmen een a-capella “Passieconcert” in de kerk voor zo’n 230 toehoorders.  Dat is wat minder dan het eerste concert, dat toen nogal wat weerklank buiten de gemeente had.

De volgende dag vertrekt het koor op reis.  Via Bilzen gaat het naar Schin-op-Geul, nabij Valkenburg.  ’s Avonds is er een concert in Bree.  Op dinsdag is er een bezoek aan de mergelgrotten, dat rijkelijk bevloeid wordt met bier en Bols.  ’s Namiddags wordt Maastricht en Aken bezocht.  ’s Avonds wordt er gezongen tijdens de biechtviering in Schin-op-Geul en verder verbroederd met het lokale koor “Inter Nos”.  Op woensdag wordt de terugreis aangevat met onderweg een bezoek aan het openluchtmuseum van Bokrijk.

Net voor de Paasmissen worden de plooien glad gestreken tussen dirigent, begeleider en koster.

Op 1 juli zingt het koor tijdens de afscheidsmis van deken Demeyer.

Op 2 september wordt E.H. Willy Leroy aangesteld als pastoor-deken.  Het koor luistert de viering op met enkele liederen.  Norbert Andries begeleidt aan het orgel.

Op 23 september neemt het koor deel aan het nationaal tornooi te Beverlo.  Het is ingeschreven in “ereafdeling” en plaatst zich als derde met 87,25%.  De uniformkleuren zijn in die periode blauw/wit.

Op 8-9-10 oktober komt een knapenkoor uit Höhenhaus op bezoek.  De kinderen zijn gelogeerd bij de koorleden.

Op 27 oktober komt het koor “Inter Nos” optreden.

Met Kerstmis worden alle missen verzorgd door een koor van Servaas Verhelst: Lentestemmen, knapenkoor en meisjeskoor.

De ambities van Servaas Verhelst reiken verder dan de parochie.  Er wordt een strenge aanwezigheidspolitiek ingevoerd (wie een repetitieafwezigheid niet vooraf meldt, wordt beschouwd als “uittredende”).  Ook wie te laat komt, of te “uitbundig” is, mag buiten wat bekomen.  Roken in het repetitielokaal is uit den boze.  De dirigent wil tevens meer “geïnteresseerde” zangers en voert daarom het concept van een beperkt “kamerkoor” in (dat werken zal instuderen uit de Renaissance, Barok en Romantiek) naast het “groot koor” (dat verder op concerten en eucharistievieringen zal zingen).  Om de ambities van de koorleider te ondersteunen, wordt het bestuur aangevuld met steunende leden.  Voor de dames wordt een koorkleed ingevoerd.

1974

Op 24 februari (tijdens het half-trimesterverlof) wordt een “koornamiddag” gehouden in de meisjesschool.  Er worden tussen 14:15 en 19:30 drie koorsessies gepland met tussen door een pauze en achteraf een bespreking.

Op 19 mei geeft het koor een “lenteconcert” voor een talrijk opgekomen publiek.  Het concert werd op band opgenomen, maar achteraf blijkt de opname gewist.  Daardoor kan niet meer achterhaald worden, waarom één van de nummertjes mislukte.

Voor het vijfde werkjaar, dat in september een aanvang neemt, wordt een strikt werkschema opgezet, bestaande uit 4 repetitietypes: concert, volks-en kunstlied, liturgie en tornooi voorbereiding.  Het bestuur bestaat op dat ogenblik uit een “adviserende” groep (Jules Missinne, Marcel Sarre, Albert Tampere, E.H. Flor Claerhout, Brand Perneel en Albert Verhelst) en een vertegenwoordiging van de zangers (Karel Vangheluwe, Jozef Feryn, Stefaan Verhelst, Eddy Delameilleure (secretaris), Johnny Dewaele, Maria Baert en Regine Goddyn).

Op 13 juli brengt het koor zijn volks- en kunstliedrepertoire tijdens de viering van de Vlaamse feestdag.

Op vrijdag 26 juli vertrekt het koor naar Innsbrück, met aankomst in de loop van zaterdagmiddag.  Op zondag wordt om 10 uur de H. Mis opgeluisterd in de St. Pauluskirche.  ’s Middags wordt een repetitie gehouden op de top van de Hafelkar (2334m).  In de namiddag wordt de binnenstad bezocht.  ’s Avonds wordt er opnieuw een H. Mis opgeluisterd, gevolgd door een kort concert (met Robert Hostyn op het orgel).  ’s Avonds is er een ontspanningsavond.  Op maandag is er een daguitstap en ’s avonds wordt het bijwonen van een kunstconcert gepland.  Op dinsdag is er een tweede daguitstap, dit keer naar Sterzing (Vipite) in Italië, via de Brennerpas.  Op woensdag is er de terugreis.

Op 23 september reist het koor naar Beverlo, waar het “Beverkoor” een festival organiseert.  Het koor treedt, met 7 andere koren, aan de “ere-afdeling” en behaalt er “onderscheiding” (dwz.: tussen 80 en 89%).  In totaal zingen er 26 koren.

Op 24 november neemt het koor deel aan het provinciaal tornooi in de stadsschouwburg van Brugge.  Alle liederen worden a-capella en “uit het hoofd” gezongen.  Het haalt opnieuw de eerste prijs in tweede afdeling.

1975

Er wordt wekelijks gerepeteerd op zondag van 9 uur to 10:45 in de meisjesschool.  Het koor telt nu 10 sopranen en alten en 8 tenoren en bassen.  De lat wordt steeds hoger gelegd, waardoor minder getalenteerde zangers al dan niet spontaan afhaken.  Op het repertoire vinden we Missen, Geestelijke werken, profane werken en liederencycli.

Op 6 april trekt het koor naar de studio in Brugge voor de opname van een langspeelplaat.

Op 3 mei neemt het koor deel aan een zangfestival in Beverlo.

20 juli: de hoogmis op Margarethazondag wordt uitgezonden op TV.

Het koor gaat op reis naar Frankfurt van 23 tot 26 augustus.

Lentestemmen geeft een kerstconcert op 26 december in de Dekenale kerk.  Naar aanleiding van dit optreden wordt het koor opgenomen op de lijst van de Culturele Manifestaties van het Ministerievan Nederlandse Cultuur en Volksontwikkeling.

1976

Met Margarethazondag wordt de hoogmis terug uitgezonden door de BRT.

De koorreis gaat dit jaar naar Normandië (7 – ? augustus).

Het koor nam de afgelopen jaren regelmatig deel aan het West-Vlaams koortornooi en promoveert nu tot laureaat in eerste afdeling.

Lentestemmen wordt samen met een tiental andere koren uitgenodigd in het Amerikaans Theater voor de BRT – opname ‘Lied van mijn Land’.

Tevens doet BRT-3 een beroep op het koor voor medewerking aan het Peter Benoitconcert en dit in samenwerking met de Philharmonie van Antwerpen onder algemene leiding van Frits Celis.

1977

Op 14 januari werkt het koor mee aan de opname “Te Deum (Quadrilogie réligieuse n°3)” van Peter Benoit.  Andere uitvoerders zijn het “Kortrijks Gemengd Koor” en de “Philharmonie van Antwerpen”.

1978

Het koor werkt mee aan 6 nummers op de LP “Ons zangfeest” van het Eufoda label.  Andere uitvoerders zijn Cantores Servadie, Fidelitas, Kantiek, Dennegalm en het “Groot Koperensemble Theo Mertens”.

Lentestemmen is tevens één van de ondersteunende koren op het 41ste Vlaams Nationaal Zangfeest in het Sportpaleis te Antwerpen.

Uit jaargang 27 van het tijdschrift “Vlaanderen”: Het Lichterveldse gemengde koor ‘Lentestemmen’, het enige Belgische koor dat ons land mocht vertegenwoordigen op het 18e Internationale Koorfestival van geestelijke muziek te Loreto in Italië, behaalde onder 16 koren uit 10 landen, onder leiding van dirigent Servaas Verhelst de eerste plaats. Het koor zong Purcell, Schütz, Mozart, Brahms en Distler. Met 93% werd het koor laureaat in de kategorie ‘gemengde stemmen’.

Er staan 2 nummers van Lentestemmen op de LP “Corali Del Mondo A Loreto 1978”: “Selig sind die Toten” van Hugo Distler en “O Jesu Christe” van J. Van Berchem.

1979

Het koor heeft nu reeds meerdere zangers van buiten de gemeente.  Het bestuur ziet er als volgt uit: Marcel Sarre, Jef Verhaeghe (Handzame), Guido Vandeweghe (Zwevezele), Magda Verpoort, Maria Baert en Paul Vandeputte.  Jozef Albrecht wordt “adviserend” bestuurslid.  De repetities gaan door op vrijdagavond van 20 tot 22 uur.

Op 8 april organiseert het koor een “Feestelijk koor- en orkestconcert” in Lichtenhove.

Het koor werft fondsen via de formule van peter-/meterschap.  De sponsors krijgen een gratis “familie”kaart voor het concert, alsook een fiscaal attest.

Het koor neemt “eervol” deel aan het provinciaal Tornooi in Knokke-Heist (in eerste afdeling).

Op 29 april is Lentestemmen aanwezig op het 42ste Vlaams Nationaal Zangfeest.

Van 9 tot 15 augustus gaat het koor op reis naar Lahr (zwarte woud).  Op 11 augustus is een eucharistieviering voorzien, gevolgd door een koor-en orgelconcert.  Op 12 augustus is er een promenadeconcert.

Op 22 september kunnen de koorleden genieten van een Lahr-avond”, waar foto’s, dia’s en films van de reis getoond worden.

Op 20 oktober neemt het koor deel aan een kunstavond in het teken van het “Jaar van het kind” in Ledegem.  Er zijn in totaal 6 koren.

1980

Op 17 februari wordt proost Flor Claerhout aangesteld als medepastoor van Sint Salvator te Brugge.  Het koor zingt tijdens de aanstellingsviering drie meerstemmige motetten.  Ook de Scola Gregoriana brengt een drietal gezangen.  Roger Deruwe bespeelt het orgel.

Geef een reactie