2016

Koorlid Marcella Decoster overlijdt op paasmaandag 28 maart.

Op dinsdag 19 april verzorgt het koor de feestviering ter gelegenheid van 20 jaar NEOS (NEtwerk van Ondernemende Senioren).

Een aantal koorleden zongen aan de veldkapel, ter gelegenheid van de start van de kapelletjesmaand mei.

Op 12 juni is de KWB dan weer 70 jaar jong.  Het koor zingt de jubileummis, die geconcelebreerd wordt door voormalige proosten E.H. Luc Verstraete en E.H. Flor Claerhout.

Het Margarethafeest is telkens een vast onderdeel van het jaarprogramma, maar het is ieder jaar uitkijken of er voldoende koorleden beschikbaar zijn tijdens de verlofperiode.  Dit jaar wordt het koor versterkt door de dirigent en enkele zangers van het Sint-Henricuskoor.

Lieva Werbrouck vervangt vanaf november Walter Huys en Rudi Wybo als bestuurslid.  Daarmee is het bestuur, op dirigent en begeleider na, volledig vrouwelijk.  Ook bij de zangers zijn de vrouwen ver in de meerderheid.  Er moet dringend versterking gevonden worden voor de tenoren en de bassen.

Op kerstdag sterft Juliën Debruyne, broer van ere-voorzitter Jeannette.  Hij was geen koorlid, maar nam wel steeds deel aan het jaarlijks koorfeestje.  Als kerkbaljuw stond hij gedurende meer dan 50 jaar ten dienste van de parochiekerk.

2017

Het traditionele koorfeest heeft plaats op 5 februari.  Het bestuur heeft een quiz voorbereid, die gespeeld wordt per tafel.

De paasdienst op zaterdagavond 15 april wordt opgeluisterd, samen met het Sint-Henricuskoor.  Beide koren besnuffelen elkaar al een tijdje.  Een paar zangers van Sint-Henricus komen het koor versterken tijdens begrafenissen.  Ook hun dirigent (tussentijds Herman Decloedt, uiteindelijk terug Laurens Geeraert) neemt al eens over, alsook Stefaan Geeraert, dirigent van het Hadrianuskoor.

Koorlid Annie Desodt overlijdt op 30 april.

Op 18 juni maakt het koor een uitstap naar Brugge.  De dag start in de kerk van het begijnhof, waar de Eucharistieviering wordt opgeluisterd.  Daarna wordt het koor ontvangen door E.H. Goemaere, voormalig deken van Lichtervelde en nu de enige mannelijke bewoner van het begijnhof.  Het koor krijgt dan een uitzonderlijke rondleiding in het monasterium van de Benedictessen.  Na het middagmaal gidst Lena de groep op professionele wijze doorheen de oude stadskern, onder een stralende zon.  De dag wordt afgesloten met een drankje in de Halve Maan.

De Heemkundige Kring, de KH De Burgersgilde en de KF Sint-Cecila De Zwaan organiseren een unieke muzikale theaterfietstocht doorheen de gemeente, die de tijd van wereldoorlog-1 evoceert.  Velelichterveldse verenigingen nemen er aan deel, waaronder Margali.  Samen met Lisenko werken ze mee aan de scene in de kerk, die voor de gelegenheid is omgebouwd tot een Duits veldhospitaal.  Er werden aanvankelijk 1250 kaarten aangeboden, gespreid over de 4 dagen 9, 10, 16 en 17 september.  Wegens de enorme bijval worden nog 2 extra voorstellingen ingelast tijdens het tweede weekend.  Ook die zijn in een handomdraai de deur uit.

Op 22 oktober zingt het koor de viering van 50 jaar priesterschap van Scheutist Walter D’Heedene, broer van Lena en werkzaam in Texas, VSA.  Na de daaropvolgende repetitie is het koor uitgenodigd bij Lena voor een traktaat.

Met kerstmis zingt het koor een “Mis, getoonzet op kerstliederen”, die het ooit bracht in de beginjaren.

Op 29 december is het koor uitgenodigd om de kerstviering te verzorgen in het WZC “De Ceder” te Harelbeke.

2018

Het koor heeft nu ook een Facebook pagina, die beheerd wordt door Dominique Plysier.

Het koor past zich in in the nieuwe structuur van de Pastorale Eenheid.  Er komt een overkoepeling voor de financiële- en verzekeringsaspecten.

Op 1 juli viert priester Marc zijn 25-jarig priesterjubileum.  Margali, het Sint-Henricuskoor en Lisenko zingen samen onder leiding van Koen.

De persoonlijke “rode” toets aan het uniform is vaak nogal erg persoonlijk.  Daarom beslist het bestuur om voor alle dames een witte sjaal aan te kopen.  De heren krijgen een witte das.

Er wordt nagedacht over een flyer om nieuwe leden aan te trekken.

De organist van de federatie moet onverwacht opstappen, waardoor er tijdelijk geen ondersteuning is voor het koor bij een begrafenis.

Het koor zingt zoals gebruikelijk de Margaretha hoogmis op 22 juli, voorgegaan door bisschop Lode Aerts.  Als afsluiter wordt “O happy day” met een gastsolist gebracht: Marie Decock van Vox Musica.

Voorzitter Rosane viert haar gouden huwelijksjubileum op 12 augustus.  Het koor wordt getrakteerd na de repetitie van 28 september.

In het najaar vallen enkele leden weg.  Margali zingt de begrafenis van oud-bestuurslid Rosane Vandermarliere, gestorven op 2 september.  Het koor verneemt ook het overlijden van oudgediende André Beernaert (14 oktober) en oud-bestuurslid Camiel Claeys (1 november).

2019

Margali zingt op de dankviering voor kerkbediende Valère Vandenbroucke, die na 20 jaar op rust gaat.  Valère zorgde ieder jaar voor een zoete attentie voor het koor .

Het koor breekt met een lange traditie: het jaarlijks koorfeest vindt dit jaar plaats op 10 februari in “Het Gildeke”.  Ere-voorzitter Jeannette is reeds geruime tijd ziek, maar komt toch nog naar de receptie.  Walter leidt het bingospel op zijn gekende humoristische wijze.

Op 15 juni organiseert de gemeente een bijzondere herdenkingsdienst voor de politieke gevangenen die 75 jaar geleden onthoofd werden te Wolfenbüttel.

De parochie heeft een nieuwe organist aangeworven.  Aangezien Pieter Van Waesberghe ook aangesteld is als koster, is hij ook aanwezig wanneer het koor zingt op de hoogdagen.  Hij zal daarom de muzikale intermezzo’s voor zijn rekening nemen.

Koorlid en voormalig bestuurslid Walter Huys sterft op 4 augustus.  Hij was ook lid van Lisenko, zodat beide koren samen zingen op de begrafenis.

Het bestuur denkt na hoe het 40-jarig bestaan zou kunnen gevierd worden.  Na veel wikken en wegen beginnen de voorbereidingen voor een concert in “De Schouw” op 13 september 2020.  Er zal hiervoor samengewerkt worden met Vox Musica.

Ere-voorzitter Jeannette Debruyne overlijdt op 4 november.  Uiteraard zingt het koor haar begrafenis.  Ze was bij Margali vanaf het prille begin.  Muziek was een constante doorheen haar leven: ze volgde een zangopleiding en nam deel aan verscheidenen muziekwedstrijden.  In de jaren ’50 trad ze als sopraan op in operettes, geschreven door Jules Missinne, de huiscomponist van De Burgersgilde.  Ze legde een koorarchief aan dat startte in 1992 en liep tot kort voor haar overlijden en dat van groot nut was bij het samenstellen van deze koorgeschiedenis.  Naast voorzitter van het koor was ze feitelijk ook de secretaris en de schatbewaarder.

Hiermee is het voltallig bestuur van de periode 1992 – 2012 in een jaar tijd volledig van het toneel verdwenen.

2020

Het koor plant opnieuw een uitstap in 2021, met een misviering in Avelgem, de federatie van priester Marc Pollet, afkomstig van Lichtervelde.  Daardoor wordt het traditionele koorfeest op 16 februari beperkt tot een (overvloedige) receptie in de weekdagkapel.  Enkele weken later breekt het Coronavirus uit en moeten alle activiteiten worden stilgelegd.

Even is er hoop dat er opnieuw zal kunnen opgestart worden in de zomer, maar dan komt de tweede en derde golf.  Het bestuur probeert desalniettemin contact te houden met de koorleden.  Met Pasen en met Sinterklaas wordt een attentie rondgebracht.