1981

Met Pasen telt de groep 28 uitvoerders.  Verder treedt het koor op met Margaretha-zondag, kermiszondag, Allerheiligen en met Kerstmis.

Het eerste koorfeest vindt plaats op woensdag 18 november in Lichtenhove.  Er zijn ongeveer 25 deelnemers, die zich tegoed doen aan hutsepot en wijn, geschonken door Brand Perneel.

1982

Het koor omstreeks 1981. We herkennen van links naar rechts: Eerste rij: Katrien Cassaert, Hilde Maertens en Trees Depoortere Tweede rij: Albert Decorte, Jeanette Debruyne, Magda Fiems en Lieve Vangheluwe Derde rij: Hilde Vangheluwe, Irma Vanhaverbeke, Iselinde Declercq, Annemie Missinne, Hilde Fiems en Karel Vangheluwe Vierde rij: Camiel Claeys, Frans Van Keersbilck, Eddy Vandenbroucke, Peter Depoortere, Pol Vangheluwe, Hugo Vangheluwe, Ivan Vandenbussche, Bart Vangheluwe en Ivan Laga.

De naam “MARGALI” duikt voor het eerst op begin 1982, als de voorbereiding tot Pasen begint.  “MARGALI” is een afkorting van “Margaretha” en “Lichtervelde”.  Vele jaren terug noemde het oude parochiaal koor, onder leiding van Guido Delefortrie, de “Margaretha galm”.

De radiouitzending op Margarethazondag is een eerste hoogtepunt in het bestaan.  Het koor had vooraf een bandopname moeten bezorgen aan de BRT.  Na de uitvoering van de 17 uur-mis op zaterdag 24 juli, is er algemene repetitie met de BRT en op zondag zingt het koor de hoogmis voor de radio.  Koster Frans ontvangt achteraf lovende reacties en vragen naar partituren. 

De muzikale leiding ligt aanvankelijk bij meester Karel.  In 1982 zoekt Eddy Vandenbroucke een koor als stageplaats, in het kader van zijn studie “muziekpedagogie”, waarvan ook koordirectie deel uitmaakt.  Vrijdag 19 november 1982 repeteert het koor voor het eerst onder de leiding van Eddy.  Het aantal leden stijgt in korte tijd tot 40 en met vernieuwde ijver wordt het kerstfeest opgeluisterd.

Dirigent Eddy Vandenbroucke (foto uit 1995).

1983

Daarna evolueert het verder in stijgende richting: er komen steeds meer mensen de groep vervoegen, er worden nieuwe kaften aangekocht en met de BRT TV-mis in het vooruitzicht moet ook gedacht worden aan een kooruniform.

Met Pasen wordt onder meer een paaslied uitgevoerd, geschreven door oprichter Karel Vangheluwe.

Het hoogtepunt komt ongetwijfeld met de TV-mis op Margarethazondag 24 juli (ondanks een appelflauwte van een alt).

Op dinsdag 23 augustus komen een honderdtal mensen samen in Lichtenhove voor de videovoorstelling van de TV-mis (en de huwelijksmis van … Claeys, zoon van bestuurslid Camiel).

Met kerstmis zingt het koor –in uniform- vooraan een mis, getoonzet op kerstliederen; het doksaal was te klein voor 35 zangers.

1984

Het MARGALI-koor is nu een graag beluisterd koor, want zeer velen vragen om een optreden voor o.a. jubilea, huwelijken, uitvaartplechtigheden, feestelijke gelegenheden, …

Op woensdag 4 januari zijn er 74 deelnemers aan het koorfeestje in Lichtenhove.  Jeannette Debruyne leest er een brief voor van Marie Verbeke, waarin deze de opvoeringen bewierookt.

Op 6 mei zingt het koor in de Sint-Michielskerk van Roeselare voor ongeveer 550 aanwezigen, ter gelegenheid van een decanale Heilig-Jaardienst.

Op 7 juli staat het koor met 39 uitvoerders opgesteld op een verhoog in het koor voor de plechtige priesterwijding van E.H. Paul Beernaert.

1985

Camiel Claeys schonk het voorgaande jaar een elektronisch orgeltje, dat vele jaren dienst zal doen in de weekdagkapel.  Hij wordt hiervoor samen met zijn vrouw Paula in de bloemen gezet tijdens het koorfeestje op 18 januari.  Er zijn 87 aanzittenden en Julia Schatteman verzorgde de maaltijd.

Op 19 mei zingt het koor in Waregem – Het Gaverke, de nieuwe parochie van voormalig medepastoor E.H. André Windels.  ’s Namiddags is er een uitstap door de Zwalmstreek voorzien.

Op 15 september 1985 is er de diakenwijding van Jozef Depoortere. 

De zovele trouwe koorleden houden, samen met hun begeleider en hun dirigent de MARGALI-vlam brandend.  Met het eerste lustrum werd een eigen kerstevocatie gepresenteerd op 26 december in Lichtenhove.  Daarbij werd niet zozeer gestreefd naar de nauwgezette fijnheid van een beroepskoor, maar wou het hart en ziel van de MARGALI-groep uitdragen.  Op het programma vinden we niet enkel koorzang, maar ook samenzang, solozang, instrumentale stukjes en voordracht.