2001

De daguitstap op 17 juni brengt het koor in Waregem, waar de hippodroom bezocht wordt.  In de namiddag wordt de Zwalmstreek verkend.

Op 20 juli viert koorlid Jozef Feryn zijn 50-jarig huwelijksjubileum.  Het koor is uitgenodigd op de receptie in Lichtenhove na de dankmis.

Op 27 oktober zingt het koor de afscheidsmis van deken Jos Gheysens, die benoemd is in Poperinge.  Hij was slechts 4 jaar aan de slag in Lichtervelde, maar maakte zich snel geliefd.  Hiermee komt tevens een einde aan het decenaat Lichtervelde.

Op 23 november sterft koorlid Maria Baert.  Ze was ook actief in het kamerkoor “Cantiamo” en een oud-gediende van “Lentestemmen”.

De Koninklijke Harmonie “De Burgersgilde” organiseert een kerstconcert op zaterdag 22 december in de parochiekerk van Sint-Henricus.  Margali is, samen met Het Sint-Henricuskoor en het koor “Pia Voce” van Koolskamp, uitgenodigd om mee te werken.  De Lichterveldse Videoclub filmt het concert.

2002

Het koor zingt de aanstellingsmis van pastoor Etienne Vandaele op 10 februari.

Het koor maakt op 8 september een uitstap naar Poperinge, en zingt er de mis, gecelebreerd door voormalig deken Jos Gheysels.

Op zaterdag 12 oktober viert Markant (voorheen CMBV) haar 50-jarig bestaan.  Het koor verzorgt de jubileummis.

Op zaterdag 16 november is het Davidsfonds aan het feest, naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan.

2003

Op vrijdag 14 maart vindt de laatste handdoekenkaarting plaats.  Gedurende meer dan 20 jaar was het een vaste bron van inkomsten waarmee de partituren, het koorfeest en de daguitstap konden bekostigd worden.  Er werden jaarlijks zo’n 700 kaarten verkocht.

Op 26 april bestaat het verbond van KVG (Katholieke Vereniging van Gehandicapten) Roeselare 55 jaar.  Het koor zingt de jubileum mis  in de OLV-kerk van Roeselare.

Op 14 september bezoekt het koor Rijsel onder leiding van Rik Carpentier, zoon van voorzitter Jeannette.

De Culturele Raad van Lichtervelde organiseert een kerstconcert op zondag 28 december.  De meewerkende verenigingen zijn naast Margali, het TOV-koor, de Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia De Zwaan” en de Koninklijke Harmonie “De Burgersgilde”.  VRT journalist en bekende Lichterveldenaar Johny Vansevenant doet de presentatie.  Na afloop is er een kerstmarkt op het kerkplein.  Tijdens dit historisch (omwille van de samenwerking tussen KH en KF) concert voor een volle kerk was er een inbraak in de woning van dirigent Koen waarbij de opbrengst van 100 verkochte kaarten werd gestolen.  Het verlies werd solidair verdeeld onder de 5 deelnemende verenigingen.

2004

Een rustig jaar zonder hoogtepunten.  Het koor zingt op de gebruikelijke hoogdagen en op een tiental begravingen (huwelijksvieringen worden zeldzaam).  Er is de (tweejaarlijkse) folkloremis, de 11 november plechtigheid  en het koorfeest.  Het koor zingt tevens op het oriëntatiefeest (waar het kerkelijk jaar op gang wordt getrokken) van het bisdom op 22 september.

2005

Op zaterdag 22 januari organiseert de parochie een dankviering voor koster Frans, die met pensioen gaat. Achteraf is er een receptie in de Margarethazaal van de vrije basisschool. Voorlopig verandert er niet veel voor parochie en koor, want Frans blijft verder het orgel bespelen, in afwachting van een opvolger.

De pensionering van Frans is tevens een gelegenheid om het volledig bestuur in de bloemetjes te zetten tijdens het koorfeest van 13 februari.  Frans is 25 jaar organist en bestuurslid, Camiel en Rosane zijn ruim 10 jaar bestuurslid en Jeannette is 10 jaar voorzitter.

Tijdens de repetitie van 9 december komt, zoals gebruikelijk rond die tijd, de Sint op bezoek.  Dit keer heeft hij een extraatje bij: wijn + taart, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor.

Het koor op Kerstmis 2005. Op de eerste rij: Nicole Lagae, Denise Vandaele, Jeanette Debruyne, Margriet Huyghe en Nicole Vancoillie. Tweede rij: Irma Vanhaverbeke, Rosanne Vandermarliere, (…), Marcella Decoster, Rosane Baert en Martina Lambrecht. Derde rij: Johan Dehullu, Camiel Claeys, Julien Labaere, Gabriël Vanbelle, Willy Pollet, Jozef Feryn, Karel Vangheluwe, Frans Vankeersbilck en Koen Neyrinck.

Het is duidelijk dat de koorwerking op een laag pitje draait.  Op hoogdagen is het koor nog steeds paraat, maar grootse feesten voor het 25-jarig bestaan komen er niet.  Het bestuur draait al 10 jaar mee zonder vernieuwing en het is niet makkelijk om nieuwe zangers aan te trekken.  Niet in het minst omdat ondertussen het koor Lisenko is opgestart binnen de schoot van OKRA.  Beide koren vissen in dezelfde zangvijver.  Sommige zangers zijn zelfs lid van de twee koren.  Alhoewel er aanvankelijk af en toe wrijvingen zijn, komt het nooit tot een echt conflict.  Later zullen beide koren zelfs af en toe samenwerken.