Toen het koor “Lentestemmen” ter ziele ging, was er enkel nog het informele “mannenkoor” dat zong tijdens de zaterdagavondmis. Het repeteerde niet of nauwelijks en de ambities waren beperkt.  Zo ontstond de nood om op de grote kerkelijke feestdagen toch iets meer te bieden.

Begin december 1980 gingen Frans Vankeersbilck (koster – organist) en Karel Vangheluwe (oud-gediende van talloze parochiekoren) daarom enkele mensen, die ooit in een koor zongen, aanspreken.  Dat was de start voor de kerstviering en met een 20-tal zangers, mannen en vrouwen, werden enkele kerstmissen verzorgd.  Het koor had toen nog geen naam, geen bestuur en geen uniform.

Frans was een populaire figuur die heel wat mensen kon aantrekken en, naast muzieknoten op het orgel, ook zorgde voor de vrolijke noot tijdens de repetities.  Het nieuwe koor kreeg snel de wind in de zeilen met een gezonde mix van jonge en minder jonge zangers.

In de volgende pagina’s kan je de geschiedenis van het koor lezen, verdeeld in tijdvakken van 5 jaar.  Het koor had uiteraard een aantal steeds terugkerende activiteiten: repetities, hoogdagvieringen, huwelijken, begrafenissen, … die daarom niet steeds opgesomd worden.  Enkel de uitzonderlijke of belangrijke gebeurtenissen komen aan bod.  Vaak zijn dat ook hoogtepunten uit het parochiaal leven, de koorgeschiedenis loopt inderdaad grotendeels parallel aan de evolutie van de parochie.

Verbeteringen of aanvullingen mogen altijd via het contactformulier aan de beheerder van de website gestuurd worden.