1986

Op donderdag 30 januari werkt MARGALI mee aan een misviering voor de parochiale medewerkers, gevolgd door een receptie in Lichtenhove met diashow.  Door een algemene stroomonderbreking kan de mis pas starten omstreeks 19:15, maar Lichtenhove blijft stroomloos tot 22 uur en het feest kan niet doorgaan.

Op zondag 1 juni is de afscheidsviering gepland voor E.H. Schotte, meewerkend priester op rust, die nu aangesteld is als rusthuisaalmoezenier te Kachtem.  Vooraf waren er spanningen in het koor omtrent de vraag of het volledig koor zou zingen of enkel een beperkte groep van 4 x 2 zangers.  Het wordt uiteindelijk het volledige koor.

Op 7 juni zingt het koor de huwelijksmis van koorlid Iselinde Declercq, die huwt met Chris Theetaert.

Op zondag 20 juli zingt het koor in de radio-mis van BRT, ter gelegenheid van de Margarethanoveen.

Op zaterdag 23 augustus zingen een aantal koorleden de huwelijksmis van Geert Vervaele in Sint-Pieters-Woluwe.  Het was moeilijk voor het koor om een volledig engagement op te nemen, wegens de zomervakantie.

1987

Op 22 maart wordt E.H. Johan Goemaere aangesteld als pastoor-deken.  Het koor verzorgt mee de aanstellingsviering.

Op zaterdag 11 april zingt het koor de huwelijksmis van koorlid Greet Fiems.

OP zaterdag 30 mei is er de viering van het gouden priesterjubileum van E.H. Vandenberghe, meewerkend priester op rust.  Gevolgd door een receptie in Lichtenhove.

Op 6 september 1987 maakt het koor een uitstap naar Westouter, waar E.H. Jozef Noterdaeme, voormalig onderpastoor te Lichtervelde, de dienst uitmaakt.

Op zaterdag 26 september zingt het koor, samen met een protestants koor uit Gent, de feestmis van de familie Vandenbroucke.  Het altaar staat op een nieuw podium, dat echter niet voorzien is om ook een koor op te stellen.

1988

Op 1 mei 1988 organiseert het koor een “Mariale zangavond” in Lichtenhove. Een afwisselend programma met koor, voordracht en solo-zang (illustratie: omslag van het zangboekje)..

Op 18 juli 1988 huwt dirigent Eddy Vandenbroucke met Lieve Devos in Roeselare, Sint-Amand.  Het koor is uiteraard van de partij.

1989

Op 26 februari 1989 zingt het koor de vesperdienst in Brugge, Sint Salvator.  Het valt ietwat tegen, door een gebrekkige organisatie.

Op 18 juni 1989 zingt het koor op de priesterwijding van E.H. Marc Pollet.

Op 7 oktober reist het koor naar Ingooigem, waar een grootse reunie van de familie Vandenbroucke plaats vindt.  De mis wordt verzorgd door 2 koren, een muziekmaatschappij en een kamerorkest.  De 80-jarige Mgr. Desmet, voormalig bisschop van Brugge, leidt de dienst samen met een hele groep concelebranten.

Het koor is gevraagd om op 16 december op te treden op de kerstmarkt van Kortrijk – Overleie.  Het moet 2 uur wachten vooraleer het zijn programma kan brengen op een foorwagen.  Het regent en tijdens het optreden steekt er een stormwind op, waardoor de overkapping van de wagen begint te fladderen en de dirigent op een fris stortbad wordt getrakteerd.  Het koor moet noodgedwongen a-capella zingen, maar een uitgebreid traktaat maakt veel goed.

1990

Op 22 april 1990 zingt het koor op het zilveren priesterjubileum E.H. Goemaere.

Op 30 september wordt de mis gezongen voor 100 jaar ziekenzorg.

plechtigheden in kerk en parochie.  Het telt ondertussen 45 leden, verdeeld over de 4 traditionele stemmen.  Op zaterdag verzorgt het koor de 17 uur-mis, waarna er een receptie plaats vindt op het gemeentehuis.  De gemeente biedt een tinnen schaal met inscriptie aan.  Op zondag is er een feestoptreden om 18 uur in Lichtenhove.  Het programma is zeer gevarieerd uitgewerkt en drie andere koren verlenen hun medewerking. 

Eerst treedt het jeugdkoor TALITA op, vervolgens het Seniorenkoor.  AKWAREL, het jongerenkoor, brengt naast liederen ook een instrumentaal intermezzo.  Na de pauze treedt MARGALI op met meerstemmige liederen, een spreekkoor, solozang en samenzang.  Het geheel wordt door alle koren samen besloten met “Ode aan de Vreugde” van Ludwig van Beethoven. Alle zangers van het eerste uur krijgen een bloemtuil.

Op 28 december wordt een dia-reportage van het feestweekend geprojecteerd in de Potteriezaal.

De kaft van het programmaboekje. Vox Margali a Deo data est (de stem van Margali is een gave van God). De letters M-H-R staan voor Melodie, Harmonie en Ritme.