Clothilde Vancoppenolle

 Clothilde Vancoppenolle (26 juni 1879 – 13 februari 1978) is bijna honderd jaar oud geworden en bleef ongehuwd.

De dochters van “Fons Ko” waren uitzonderlijke eigenaardige mensen.  Ze woonden op de hoek van de Hoogstraat en de Pastoriestraat, tegenover de herberg “In Rome”, wat later “De cross” geworden is.

Als ze stierf leefden er nog 2 zusters: Maria en Marguerite.  Ge kunt denken hoe lang ze allen geleefd hebben!

Als hun broer, Honoré, trouwde, was er grote familieruzie.  Hij heeft als timmerman heel zijn leven in armoede geleefd.  Op zijn oude dag (vader had een huis voor hem gebouwd boven de beek in de Astridlaan, naast het “Paterskerkske”) ging hij elke dag in de wachtzaal van het station zitten, zich te warmen.

Zijn vrouw probeerde heel haar leven wat standing te behouden.  Toen de oudste zoon Jozef priester werd (met financiële hulp, en allerlei dienstverlening zoals Guido Gezelle destijds), werd hij weer wat aanvaard door de tantes.

De broer en de zuster van Jozef geraakten toch gehuwd, ze waren in school en in de samenleving op zij gelaten, op zijn minst gezegd, en zeer tenger van postuur.

Ze waren familie van Jerome Vancoppenolle uit de Torhoutstraat.

Op zijn minst een uitzonderlijke familie die een grote rol speelde in het dorpsleven rond 1900.  De rijkdom van de 3 zusters en de bittere armoede van Honoré, waarmee ze geen contact wilden hebben, was frappant.  Honoré was het type van de brave, goedmoedige verliezer, die liefst weinig en rustig werkte.

In onze gang stond jarenlang een kleerhang-meubel, gekregen in plaats van geld voor de bouw van het huis.  Ze kregen dat huis –in openbare verkoping- niet verkocht.  De roep ging dat het niet sterk gebouwd was boven de beek, doch dat was niet waar.  Later werd het uit de hand verkocht aan Nestor Demeulenaere.

Geef een reactie