Marcel Colpaert

Marcel (26 september 1919 – 21 maart 1979) was een gezonde boer, ongehuwd gebleven, runde de hoeve aan de Slunsjes- en Daalderstraat, samenwonend met zijn zuster.

Hij was lid van de kerkraad en bestuurslid van De Zwaan.  Hij was bevriend met nonkel Sylveer Reynaert en leverde er elk jaar aardappelen.

Plots kreeg hij de keelkanker en in enkele maanden stierf hij.

Hij behoorde tot een geslacht van boeren, die jarenlang de hoogste kaste vormden in Lichtervelde.  Die voor de opkomst van het landbouwalaam veel arbeid(st)ers in dienst hadden, en zelf niet werkten maar alles regelden op de hoeve.

Geef een reactie