Elisa Claeys

Elisa (10 december 1892 – 26 december 1975) was de weduwe van Leon Werbrouck, de broer van tante Jeanny.  Ze werd ook wel “Elisa profijt” genoemd.

Ik ging soms naar het winkeltje in de Kortemarkstraat, waar alles zo keurig en netjes was en rook naar linoleum.

Leon kwam papier plakken en schilderen in gezelschap van zijn (ietwat simpele) zoon Jozef.  Hij vertelde regelmatig grapjes, die verouderd waren.  Hij had –meen ik- nog gevrijd met Julia Maeseele, die uiteindelijk huwde met meester Hoornaert.  Hij was lid van het oude koor.

Geen enkele van zijn 3 kinderen is gehuwd.  Jozef is vrijwillig naar Duitsland gaan arbeiden en na de oorlog met een geknakte gezondheid teruggekeerd.  Maria was een lief en vriendelijk maar simpel meisje en is plots gestorven.  Margaretha leeft nog, zelfzeker, en geniet van haar bezit in het huis, langs de andere kant van de Kortemarkstraat, waar ooit Leon Reynaert woonde.

Geef een reactie