Florent Goddyn

Florent Goddyn (25 februari 1908 – 24 september 1973) mankte, was een van de “steunpilaren” van De Zwaan.  Hij was groothandelaar in sterke dranken.

Ik herinner mij dat ik daar drank (of was het azijn?) moest halen.  Ik zie mij nog binnenkomen in een grote kamer, waar langs weerszijden langs de muur een rij vaatjes gerangschikt lagen, ieder gevuld met een soort sterke drank.  Ik ruik nog de eigenaardige rare geur die in die zaal hing.  En zijn grote vrouw Clara Gotelaere (of was het de moeder van Florent Goddyn?) die mij bestelde.

Zijn zonen volgden zijn voetsporen: Luc in de drankhandel en Johan in de politiek.

Clara Gotelaere is tenslotte in het rusthuis beland en gestorven op 1 augustus 1993.  Ze zorgde op ’t einde van haar leven nog voor Goddyns kapel in de Fonteinestraat.

Geef een reactie