Denys’ kapel

Charles Denys’ kapel bevond zich op de hoek van de Stegel- en Burgemeesterstraat.  Deze Charles Denys is niet te verwarren met Charles Denys uit de Statiestraat.  Het was een zeer grote kapel, maar totaal vernield van binnen, scheefgezakt en gebarsten van buiten gezien.  Het Lievevrouwbeeld werd in 1977 totaal kapotgeslagen, waarschijnlijk door jongelui die zich ver en vlug verplaatsen per fiets.

Er bevonden zich nog twee bidbankjes in de ruïne.

Deze kapel werd zeker gebouwd in 1868.  Wie haar gebouwd heeft, heb ik niet kunnen achterhalen.  C. Sintobin spreekt van de landbouwers Vanhee en Naeyaert.  Zeker moet de kapel vanaf 1874 in handen geweest zijn van Charles Denys.  De man had geen kinderen; zijn vrouw zorgde uitstekend voor de kapel, die toen het middelpunt was van de godsvrucht op de wijk.

Door erfenis is ze dan overgegaan in het bezit van andere families, eigenaardig genoeg met de vermelding dat ze ten eeuwigen dage moest blijven staan.  Het waren echter de buren die toen voor de kapel zorgden, en dat gebeurde tot lang na de tweede Wereldoorlog.

De familie Gryspeerdt heeft de bouw van een nieuw kapelletje (zie Stegelstraat: Viaenes kapel) aangegrepen om de oude grote kapel te slopen.