Kapel brouwer Labens

Deze kapel bevond zich een tiental meter ten zuiden van de huidige Gitsevoetweg, tussen twee grote linden.  Daar was immers de ingang naar de hoeve Labens, nu over de spoorweg gelegen.  Ze was wit geschilderd, en door een traliedeur afgesloten.  Het Lievevrouwbeeld stond op een eiken troontje tussen twee eiken kandelaars.

Carolus-Franciscus Labens huwde in 1820 en had twee kinderen: een meisje, dat overleed op negenjarige leeftijd aan de scharlakenkoorts; en een jongetje, dat ook aangetast werd door die besmettelijke ziekte.  De diepbedroefde ouders deden de belofte een kapelletje op te richten als hun zoontje mocht genezen, wat dan ook is gebeurd.  Zo moeten we de bouw van het kapelletje plaatsen in de jaren 1830-1840.  De hoeve zelf droeg het jaartal 1847.  In het kapelletje was een aflaatsteen aangebracht van Mgr. Malou (1848-1864), zoals deze in het kapelletje Ramboer.  In de jaren 1934-1940 werd het verzorgd door de We Roelens en haar neefje, dat bij haar inwoonde: Roger Fiems, later missionaris in Japan. (het knaapje op de foto is Pater Roger Fiems)

Tijdens de oorlogsjaren werden de bomen, waartussen het stond, geveld.  Eén ervan viel er op, en dan werd het kapelletje helemaal gesloopt.  Aan de overzijde van de straat werd in de pilaster van de hoeve Maenhout een niskapelletje aangebracht.

Vanderhaeghes kapel

Ze stond vroeger op de hoek van de Klinkestraat, een grote kapel met een uitzicht als Denys’ kapel, enkele honderden meter daar vandaan, nl. zware muren, dubbel hek, renaissancefronton (lage driehoek) en zinken dak.  Daaruit kunnen we besluiten dat beide kapellen uit dezelfde periode dateren.  Deze kapel werd gebouwd in 1835 of 1837 door de toenmalige bewoners van de hoeve, de familie Mortaigne, om redenen die ik niet kon achterhalen.  De enige dochter van deze landbouwers huwt met een Vanderhaeghe, de overgrootvader van de huidige familie.  Het kapelletje werd licht beschadigd door de Poolse tanks in 1944, toen deze van de Klinkestraat opdraaiden naar de Stegelstraat achter het kapelletje om, de hoek afsnijdend.  Het kapelletje was vervallen en stond in de weg voor de drainering van het aanpalende stuk land, die precies op die hoek moest lozen.  Het werd afgebroken in 1946.  Het Mariabeeld stond een tijdlang in de weekdagkapel (voorheen de sacristie), maar verdween na de restauratie.

Viaenes kapelletje

Ongeveer tegenover de oude, vervallen kapel van Denys heeft de familie Viaene een prachtig niskapelletje gebouwd, dat ingewijd werd door E. H. Claerhout op vrijdag 5 mei 1978, onder grote belangstelling van de hele buurt.  Zo is er eerherstel gedaan voor een verregaande verwaarlozing.