Fatimakapel

In 1947 ging Z.E.H. Pastoor Debeir vragen aan de familie Cloet om een kapelletje te mogen bouwen in het straatje langs de Zwanebeek.  Er stonden daar mooie kastanjebomen en die waren zeer geschikt als achtergrond.  Dit werd toegestaan, en E.H. Adolf Spruytte heeft dan de nodige stappen gedaan, en waarschijnlijk ook de meeste kosten gedragen.  Architect Degeyter werd aangezocht om een plannetje te maken. Ter gelegenheid van het bezoek van een beeld van Fatima aan Lichtervelde[1] en van het eeuwfeest der congregatie[2] werd het kapelletje ingehuldigd.  Dat ging gepaard met een rijke versiering van het straatje (dat van dan af Vredestraatje werd genoemd) en een stoet door het dorp met o. a. een prachtige wagen.  Dit gebeurde halfweg november 1947. De geburen hebben steeds het kapelletje goed verzorgd.

Tijdens de waterbeheersingswerken van Aquafin werd het  totaal weggenomen met de belofte het achteraf te herbouwen.  Het smeedwerk, raam en lantaarn en het Fatimabeeld verhuisden voorlopig naar het huis van Antonio da Motta in de Damwegel.  De arduinen blokken berustten in het magazijn van de gemeente.  In 2006 is de grond waarop het zou moeten herbouwd worden eigendom geworden  van Luc Werbrouck uit Ichtegem.  De gemeente liet het tijdens de zomer van 2007 herbouwen. Het werd ingewijd op 29 mei 2008 door priester Luc Brutin, die insprong voor pastoor Etienne Vandaele, die toen verhinderd was.

[1] 30 jaar na de verschijningen in 1917 werd er een triomfantelijke omreis van het Mariabeeld van Fatima door de Westerse landen georganiseerd. Het bracht grote toeloop van de massa teweeg en her en der werden Fatimakapelletjes als herinnering opgericht.

[2] De congregatie (“corregatie”) was een vereniging van jongeren die de zondagnamiddag vaak samen kwamen in de kerk na de vespers.