Lesys kapelletje

Landbouwer Henri Vanwynsberghe geboren op 20/01/1859 als zoon van Carolus en Barbara Vanslambrouck.  Toen hij 20 jaar oud was, moest hij gaan loten.  Zijn ouders beloofden een kapelletje te bouwen als hij er zich mocht uitloten.  Er moet wel een belangrijke reden geweest zijn daartoe; vaak was in die tijden een lichamelijke of geestelijke handicap, zelfs in lichte graad, van één der kinderen de oorzaak.  En dat kwam toen erg veel voor. Henri trok het nummer 63 bij de loting van 06/03/1879 en was daarmee vrijgesteld van legeerdienst.

Het kapelletje moet dus in de jaren 1879-1880 gebouwd zijn uit dankbaarheid, ter ere van O. L. Vrouw van Lourdes.  Henri Vanwynsberghe bracht zijn oude dag door, ongehuwd, samen met zijn zuster en een oude hoeveknecht op een plekje, amper groot genoeg voor het onderhoud van één koe, in de Rijsselstraat te Torhout, naast de huidige Staatsschool.  Hoewel hij meer dan tachtig jaren oud werd, heeft hij nauwgezet het kapelletje onderhouden zolang hij leefde.

In het jaar 1975 werden een paar versieringen, waarvan men kon menen dat ze antiekwaarde hadden, weggenomen.  Voor ‘t overige staan er nog hetzelfde groot Lievevrouwbeeld en de kandelaars als in ‘t begin.

Tussen de twee wereldoorlogen zijn, met het overlijden van Henri, de omliggende gronden en huizen verkocht en zo is het kapelletje in het bezit gekomen van de familie Lesy die er nu zorg voor draagt.

Het kapelletje is nu eigendom van Luciën Lesy-Georgette Bogaert sedert 1963.  Het raakte vervallen en in 1995  begon Luciën het te herstellen onder impuls van E.H. Jonckheere.  Het zag er naar uit dat het nog veel jaren zou goed blijven doch in 1998, bij het verbreden van de inrit er naast, werd het aangereden  door een chauffeur van ondernemer Vereecke.  Het kon niet meer hersteld worden.  Die aannemer moest het herbouwen en dat gebeurde met een aanbesteding.  Veel meer dan het noodzakelijk metsel en timmerwerk gebeurde er niet, zodat Luciën Lesy er nog heel wat werk aan verricht heeft om het volledig in orde te krijgen. In 1995 werd het ingewijd door E.H. Jonckheere.  Op 27 april 1998  kreeg het ook de titel ‘Laureaat van de bekroonde restauraties’ en dat werd door deken Jozef Gheysen speciaal herdacht.  De oorkonde is te zien op de eerste verdieping van het lokaal van de Heemkundige Kring.