Kapelletje van de De Valke

Het is gelegen rechts van de Torhoutstraat, tegenover de Staatsschool.  Het werd gebouwd door de familie Callewaert in het jaar 1866 of 1867.  De zuster van Leonard Callewaert, Marie-Louise, kreeg de tering.  De familie beloofde een kapelletje te bouwen om haar genezing te bekomen; ook toen ze niet verhoord werden hebben ze het kapelletje gebouwd.  Of het gebouwd werd vóór of na haar overlijden weet ik niet.  Het oorspronkelijk beeld werd vernield in 1958.  Z.E.H. Pastoor Paul Debeir heeft een nieuw beeld laten plaatsen, en dit met grote plechtigheid laten inhuldigen.

Tijdens de oorlogsjaren werd er regelmatig gebeden door de buren.  Rond 1965 is het kapelletje zelf door onbekenden zwaar beschadigd geworden; doch deze maal bleef het beeld gespaard.  Toch heeft de politie toen de daders kunnen opsporen. Bij herstellingen in 1976 kwam er onder een houten barokaltaar, dat totaal verrot was, een stenen verhoog te voorschijn, gedekt met tegels, dat zo goed mogelijk in zijn eenvoudige vorm hersteld werd.

Het kapelletje heeft al verscheidene opschriften gedragen in de loop der jaren.  Het bleef lang in bezit van de familie Wostyn, nakomelingen der Callewaerts, want het werd door hen nooit meeverkocht met het omliggende land.

Het laatste weekend vóór 1 mei 1978 werd het traliehekken met grote kracht door een onbekende opengerukt en het beeld en de versieringen kapotgeslagen.  Een paar dagen later werd een nieuw Lievevrouwbeeld geplaatst, alsook een nieuw opschrift boven de ingang: Wees gegroet Maria.

Het kapelletje is in 1994 verkocht aan Johan Houttekier-Heidi Meeuws voor de prijs van één frank doch met heel wat notariskosten.  Hun familie heeft het kapelletje grondig vernieuwd.  Er werd een steen tegen gemetseld; het werd langs binnen opgesmukt en van prachtige versieringen voorzien.  Er werd zelfs een elektrische leiding aangebracht en een alarmsysteem.  Het Westvlaams verbond van kringen voor heemkunde heeft het in het voorjaar van 2001 op voorstel van de heemkundige kring Karel van de Poele beloond door het als laureaat uit te roepen van de bekroonde restauraties.  De feestelijke toekenning gebeurde door een jury op 13 oktober 2001 in Poperinge.  De buren Frans Lootens en Claretta Maertens hebben er jarenlang zorg voor dragen. De eigenaars zorgen ervoor dat het elke meimaand prachtig versierd is voor de omwonenden die er komen bidden.