Goethals’ kapelletje

Lang geleden heette deze weg de Mosselstraat.  Het kapelletje werd gebouwd door Jozef Goethals in 1930, uit dank voor het redden van de oogst, die erg bedreigd was door een of meerdere geweldige onweervlagen.

Vroeger moet er een groot beeld in gestaan hebben van O. L. Vrouw ter ruste.  Nu staat er een eigenaardig klein beeldje in.  Zou het dat beeldje zijn dat vroeger in een gevelnis van de oude hoeve stond, en alleen maar ‘s winters in de kapel geplaatst werd? Vóór de kapel waren vroeger ook twee zitbanken, doch die zijn er nu niet meer.  Wel is er een nieuw opschrift aangebracht na de 2de wereldoorlog.  Schilder Jozef Werbrouck, die behouden thuisgekomen is na verplichte tewerkstelling in Duitsland, heeft het opschrift “Uit dankbaarheid blijf ik uw kind in eeuwigheid.  6 sept.  1944” aangebracht.

Het kapelletje werd volledig gerenoveerd in 1996 door de families Cools en Goethals.  De datum staat achteraan in het cement gegrift.  Het werd heringewijd op de eerste vrijdag van de meimaand door Deken Goemare.