Decocks kapelletje

Dit kapelletje is gelegen op de hoek van de Damplasstraat en de Oude Bruggeweg.  In het jaar 1930 was de kleine Magdalena Decock, in het gezin Decock-Gryspeerdt acht jaar oud.  Ze kreeg dubbel pleuritis.  De behandelende dokter, burgemeester Vermeersch-Dochy, bestempelde de ziekte als hopeloos.  E.H. Flipts, zeer gekend om zijn verering van Onze Lieve Vrouw, kwam ten huize bij de radeloze ouders.  Hij raadde ze aan het kind met alle mogelijke middelen te doen braken, daar het in ademnood verkeerde wegens de grote hoeveelheid fluimen in de luchtpijpen.  Zijn raad werd tenslotte gevolgd; er werd het kind een sterke, bittere drank gegeven en de vingers in de keel gestoken.  Het meisje ging geweldig aan ’t braken; een grote hoeveelheid fluimen kwam mee en de ademnood verminderde.  Vanaf dat moment verbeterde het kind.  E.H. Flipts zei dat hij de genezing toeschreef aan de voorspraak van de Heilige Maagd, en verzocht de familie een kapelletje ter harer eer te bouwen.  Zij hebben het dan ook gedaan in het jaar 1930.  E.H. Flipts zorgde voor de inhuldiging.  Er was een massa volk op de samenkomst der drie straten en van op een ton achter het haagje hield E.H. Flipts een van zijn beroemde preken over Onze Lieve Vrouw, waardoor de eenvoudige christelijke mensen tot schreiens toe ontroerd waren.  Hij had ten andere ook zelf het beeld bezorgd: O. L. Vrouw, middelares van alle genaden.

Nadien is hij er nog vele malen op bezoek geweest.

Nu gaat dat kapelletje lichtjes hellen, zoals het nog wel eens meer gebeurd met gebouwen van die wijk.  Wellicht wegens de moerasachtige oorsprong van de bodem.

Gabriel Decock heeft het oude huis laten afbreken en vervangen door een  prachtige nieuwe woning (nr. 76).  Ook het kapelletje is weer in goede staat.