Middenschool

In 1978 werd een aanvang gemaakt met het bouwen van een nis in de vernieuwde kloostermuur.  In 1979 werd er een nieuw beeld in geplaatst, dit om een traditionele gebedsstilstand te hebben in de verlegde Margaretha-ommegang, ter vervanging van de vroegere stilstand in de Statiestraat aan de kapel van notaris De Saegher.  Dit beeld werd ingewijd door Mgr. Depoorter op de avondommegang van de parochie op 19-7-79, in tegenwoordigheid van vele honderden gelovigen.