Margarethakapellen

Vroeger moet het kerkhof groter geweest zijn.  Het omvatte zeker het noordervoetpad en het kerkstraatje ten zuiden.  Wellicht had de Hoogstraat vroeger een minder gebogen vorm.  Rond dit kerkhof moet een haag gestaan hebben.  Het huis Devisscher (nu kerkplein nr. 4) had een uitweg doorheen het kerkhof.

De Margarethakapellen dateren mogelijks van de jaren 1875-1880.  Toen werd heel de kerk herbouwd.  Het ijzeren traliewerk rond de kapellen, ruim twee meter hoog, kwam er in 1906 (waarschijnlijk een gift van Rosalia Delafontaine).  Ook dat kan het bouwjaar zijn van de huidige kapellen, gezien vorm en kleur van de bakstenen en het arduinwerk (1907).

Dit hekken werd afgebroken op 15-2-60 onder pastoor Demeyere en verkocht aan de kerk van Eggewaartskapelle, waar E. H. Devloo (voorheen medepastoor in Lichtervelde) dan pastoor was.

Wie de Margarethabeelden maakte is mij onbekend. Ze werden met zorg herschilderd door Frans Lootens in 2004.