Het kruis

Het kruisbeeld aan de noordzijde van de kerk, onder een schaliedakje en omgeven door een Maria- en Johannesbeeld dateert van 1906, gezien de voorgaande kerk geen dwarsbeuk had.  Toch moet er voordien een kerkhofkruis gestaan hebben. Is dit echter niet mee verhuisd naar het nieuwe kerkhof? Voor het huidige kruisbeeld ziet men nog de sporen van een vroeger vijvertje met een centrale bron.  Deze bron werd gespijsd door een vergaarbak met regenwater in de toren.  Waarschijnlijk symbolisch bedoeld naar de tekst van de oude catechismus: Jezus Christus is “de fontein onzer zaligheid en ons opperste goed”.  Ze is aangelegd in 1907.

Het schaliedakje werd omstreeks 1998 vernieuwd, ter gelegenheid van de restauratie van de kerk.

Bij de aanleg van de Hoogstraat in 2001 werd  de oude arduinen knielbank vervangen door een  zitbank met de rugleuning naar het Kruis.  Daar kan men nu mediteren  over  de winkels aan de overzijde van de straat en het zeer opvallende bankgebouw.  Het is een teken des tijds.