Caveys kapelletje

Er zijn nogal wat tegenstrijdige gegevens over dit kapelletje.

Volgens Oscar Ketels – die door velen aangeduid wordt als de bouwer – is het kapelletje in 1925-26 gebouwd door Achiel Vandecaveye; volgens sommigen uit dank wegens de genezing van zijn zieke vrouw. De eerste inhuldiging was sober, en de kapel werd toegewijd aan O. L. Vrouw van de 7 smarten.

Een eerste gebeurtenis zou geweest zijn, dat het grote beeld zekere dag verdwenen was. Iemand die dacht, dat de andere beelden die er in stonden voldoende waren? Het werd eerder toevallig teruggevonden in een Roeselaarse kerk en teruggebracht. Bij deze gelegenheid zou een tweede, en veel prachtiger installatie plaats gehad hebben met de gebruikelijke luister der dertiger jaren: versierde sparrenboompjes, schoolkinderen met bloemen, veel volk, een toespraak.

Na de oorlog 40-45 gingen de grondvesten van de oorspronkelijke kapel (waarin plaats was voor vier stoelen) verzakken wegens een nabije gracht. In 1954 werd de kapel herbouwd tot een niskapelletje, dat er nu nog staat.

Oscar Ketels is eerst verhuisd naar Marquette (?) (dép. du Nord?) en daar tot welstand gekomen. Toen zijn dochter erg ziek werd, is hij nog te voet op bedevaart gekomen naar zijn kapelletje in Lichtervelde. Oscar Ketels is later verhuisd ergens ver weg naar het zuiden van Frankrijk. Het kapelletje werd regelmatig verzorgd door de familie Mommerency.

Bij de aanleg van de omleidingsweg moesten de huizen aan het begin van de Gitse Voetweg een nieuwe ontsluiting krijgen. De weg, waarlangs het kapelletje ligt, loopt dood en is nu privéterrein.