Sint-Jozefskapel

Deze kapel werd gebouwd door het OCMW. en de gemeente onder impuls van schepen Raymond Bogaert.  Ze werd ingewijd door deken Leroy op woensdag 19 maart 1986 om 17 uur.  Zo kwam het oude gothisch beeld uit de oude kapel in het mooi versierde kapelletje terecht.

Het was die dag mistig en zwaar betrokken.  Na de wijding was er een plechtige heilige Mis in het nieuwe rustoord in concelebratie met E. H. Schotte (priester op rust) en E.H. Vandenberghe (aalmoezenier van het rusthuis), diaken Jozef Depoorter en deken Leroy.  Ook OCMW-secretaris Van Oost  was tegenwoordig.  Daarna was er receptie en avondmaal.  Zuster Agnes (overste van de zusters van het rusthuis) was er ook nog bij.  Raymond Bogaert hield de tafelrede.

In 2011 – 2012 werd een nieuwe vleugel voor het rusthuis gebouwd. Het kapelletje stond hiervoor in de weg en werd afgebroken. Het zwaar beschadigde Sint-Jozefsbeeld is nu opgeslagen in Lichtenhove.