Snaets kapelletje

Toen de autosnelweg E403 werd aangelegd in de jaren ’70, werd de Daalderstraat doormiddden gesneden. Het stuk aan de oostzijde is nu feitelijk de toegang geworden tot de hoeve Snaet. Aan de ingang staat een monumentje in de vorm van een muurtje dat een niskapelletje bevat en een brievenbus.  Frans Snaet heeft dat gebouwd in 1973.   Nu bewoont zijn zoon Franky de hoeve.