Het wijkkapelletje

In maart 1978 kwamen enkele buren van de nieuwe Cardijn – Denijswijk bijeen met het doel een openingsfeest te houden.  Ze gingen Z. E. H. Deken Leroy aanspreken voor een H. Mis, en deze suggereerde een kapelletje in te wijden.  Voor verdere contacten werd E. H. Claerhout aangewezen.

Het plan werd besproken en voorgelegd aan schepen Georges Decuypere, die verkreeg van het gemeentebestuur dat dit de kosten op zich zou nemen van de ruwbouw.  Het wijkcomité verkreeg ook de toelating van de heer Vermeulen uit naam van de bouwmaatschappij De Mandel.

De uitvoering had plaats onder leiding van Adelson Deman, door het gemeentepersoneel. Het nisje en het Lievevrouwbeeld werden bekostigd door het wijkcomité, dat E. H. Claerhout met de aankoop belast heeft.  Dit gebeurde in april 1978.

Aanvankelijk was men van plan bloembakken te metselen; uiteindelijk werd er de bidbank geplaatst, die destijds voor het Margarethabeeld aan het begin van de Potteriestraat stond.  Die bank was daar verwijderd geworden na een verkeersongeval.

Op 21 mei 1978 werd het kapelletje onder grote belangstelling ingehuldigd door Z. E. H. Deken Leroy.  De beplanting er rond wordt elk jaar bij het begin van de meimaand verzorgd en aangevuld door het wijkcomité, mede in voorbereiding van hun jaarlijks wijkfeest de 3de zondag van mei.