D’Hulsters kapelletje

Voorheen noemde het oude verdwenen smalle straatje het Mosselstraatje.  Een grote kapel stond gebouwd aan de brug over de Zwanebeek, en was toegewijd aan de H. Margaretha.  Deze is waarschijnlijk gebouwd op het einde van de voorgaande eeuw door de familie Lievin Verbeke – Francisca Desutter.  Toen deze laatste, weduwe geworden, stierf in 1899, besliste ze per testament dat de volgende eigenaar de kapel ten eeuwigen dage moest onderhouden.  De kapel is in 1920 overgegaan in het bezit van de familie D’Hulster, die ze sedert regelmatig onderhouden heeft.

Tussen 1898 en 1920 is de kapel in het bezit geweest van de familie Debrandere.  De kerkfabriek bezat, eveneens bij testament van Francisca Desutter een hypotheek, waarvan de rente moest dienen voor jaarmissen.

De familie D’Hulster heeft deze hypotheek voor een forfaitaire som afgelost, zodat ze ook eigenaar was van de kapel.  De 8-9 februari 1968 werd de Mosselstraat verbreed, en de kapel gesloopt door de gemeente.

In vervanging werd aan de achterzijde van het gemeentehuis een grote nis aangebracht met het Margarethabeeld en het oude raam van de afgebroken kapel. Waar de Gotische dubbele ijzeren poort gebleven is, is niet bekend.

In 2000 kwam er een nieuwbouw achter het gemeentehuis, waardoor het niskapelletje moest verwijderd worden. Er kwam een nieuw niskapelletje in de nieuwe vleugel.