Boven: de eerste kapel was best groot. Onder: pentekening F.Hendryck, 1946

Dicks kapel

Het oorspronkelijk kapelletje was gelegen aan de westkant van de Brugsebaan, ten zuiden van de weide die nu nog de Steenovenmeers genoemd wordt.  Het werd gebouwd door een steenbakker in 1815.  Toen er de 18de juni van dat jaar een enorm onweer opkwam, vreesde de steenbakker dat zijn kleiput in een grote poel zou herschapen worden.  Hij beloofde een kapelletje te bouwen, en het onweer trok over zonder grote schade aan te richten.  Datzelfde onweer trok over Waterloo, tijdens de nacht voor de beroemde slag, en verzwakte het leger van Napoleon, wat mede oorzaak was van zijn nederlaag.

Het kapelletje bestond uit twee verdiepingen.  De beelden waren door de steenbakker zelf gebakken uit gewone kleiaarde.  Bovenaan was er een piëta: Onze Lieve Vrouw, neerzittend met de gestorven Jezus op haar schoot.  Onderaan was een in zijn graf liggende Jezus voorgesteld.  Bij een latere noodsituatie heeft die steenbakker nog een Lievevrouwbeeld gebakken, staande, en met Jezus in haar armen.  Ook een oud (begrafenis?) kruis[1] bevond zich in het bovenste deel.

De familie Dick heeft het kapelletje in 1945 laten afbreken omdat voorbij trekkende marktkramers er te vaak misbruik van maakten en beschadigd hadden.  Zij hebben langs de andere zijde van de steenweg, iets meer ten noorden, een driehoekig assestenen kapelletje gebouwd.  Dat was te klein om ook het staande beeld en het kruis te bevatten.  Die zijn dan ook door een der zonen meegenomen.

Bij de verbreding van de Brugsebaan en de aanleg van de brug in 1961 moest ook het tweede kapelletje verdwijnen.  De toenmalige bewoner  Metsu  trachtte het op zijn geheel te laten verplaatsen, doch het viel helemaal uiteen.  Daarna hebben de beelden een lange tijd in open lucht gestaan in een tuintje.  Door vorst en regen, koude en hitte zijn ze verbrokkeld geraakt en met andere steenslag ten noorden van de hoeve over de grond gespreid.

Een gewoon grotje met een Lievevrouwbeeld prijkte aan de ingang van de hoeve.

[1] Het was een oud gebruik, aan de grafmaker te vragen, vóór het vullen van de put, het (koperen) kruisbeeld van de kist af te nemen.

Het dubbel-beeld in de kapel.