Tempelaeres kapelletje

Het stond aan de ingang van de hoeve nr 11, later bewoond door de familie Denoo.  Het is gebouwd geweest rond het jaar 1925 vooral door toedoen van Theresia Labens (°Roeselare 15/10/1859), de tweede echtgenote van Joannes Tempelaere ( °Lichtervelde 04/04/1837).  Er waren elf kinderen waaronder Flavie (°Lichtervelde 01/05/1886), echtgenote Victor Denys, de molenaar uit de Statiestraat.  De ziekte van Flavie Tempelaere was de aanleiding voor de bouw van het kapelletje.  Ze is gestorven op 10 november 1926, dus moet het kapelletje minstens het jaar voordien gebouwd zijn. Victor Denys is dan hertrouwd met de zuster van zijn eerste vrouw, Margaretha Tempelaere (°Lichtervelde 14/10/1898).

Het was oorspronkelijk een H.  Hartkapelletje.  Daar het bij de inrit van de hoeve staat, werd het een paar keren beschadigd en telkens weer hersteld.  Mevrouw Tempelaere is gestorven in 1935, op zestigjarige leeftijd.  Verscheidene van haar kinderen zijn, ongehuwd, op de hoeve blijven wonen.  De laatste is gestorven in 1976.

Daarna is Walter Denoo op deze hoeve komen wonen.  Hij was van plan een nieuw kapelletje te bouwen, doch het is er niet meer van gekomen; hij verliet de hofstede omstreeks 1990. De nieuwe eigenaars braken het kapelletje af omdat de inrit naar de hoeve verbreed moest worden.